Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Käytämme yhteystietojasi vain mahdollisen rakennuttamisinformaation lähettämiseen. Tässä annetuista tiedoista ei muodosteta pysyvää rekisteriä, vaan ne poistetaan hankkeen päättyessä.