Etusivu

Ahjoosku Logo

OSUUSKUNNISTA UUSI ASUMISOIKEUSMALLI

Ongelmana kallis asuminen

Suomessa asuminen on liian kallista. Sekä vuokrataso että omistusasumisen hinnat ovat karanneet tavallisen asunnon tarvitsijan ulottumattomiin. Merkittävä osa suomalaisista tarvitsee Kelan asumistukea voidakseen asua haluamassaan asunnossa. Esimerkiksi vuonna 2020 asumistukea maksettiin yli kaksi miljardia euroa. Pääosa maksetusta asumistuesta päätyy sijoitusyhtiöiden kassaan. Suomen asuntomarkkinat ovat joutuneet kysynnän ja tarjonnan noidankehään.

Ao Noidankehä

Asuntomarkkinat ovat rikki, sillä asuntosijoittajat ovat vallanneet asuntotuotannon ja yleishyödylliset rakennuttajat siirtyneet vapaarahoitteiseen tuotantoon. Suomen vuokramarkkinat ovat houkutteleva sijoituskohde, sillä asumistuki mahdollistaa sijoittajille varman kassavirran ja matalan riskin. Samalla kynnys perinteiseen omistusasumiseen on noussut.

Asukaslähtöinen osuuskuntarakennuttaminen kannattaa

Ahjo-Osku* esittää konkreettisia uudistuksia asuntorakennuttamiseen. On aika nostaa aidosti asukaslähtöinen osuuskuntarakennuttaminen sijoittajalähtöisen asuntorakennuttamisen rinnalle.

 • Vuokra-asumisen rinnalle on tuotettava osuuskuntamuotoisia asumisoikeusasuntoja.
 • Osuuskunnat tuovat uuden tavan rakennuttaa ja omistaa asuinkiinteistöjä. Tällöin vuokrat eivät määräydy markkinoilla, vaan asumiskustannukset määräytyvät todellisten hoito- ja rahoituskustannusten mukaan.
 • Osuuskuntarakennuttaminen on kustannustehokasta. Hankintahintaan ei sisälly sijoittajan myyntikatetta.
 • Asumisoikeusasunnoissa on omistusasumiseen verrattava oman asunnon pysyvä hallintaoikeus ja asumiskustannusten vakaus.
 • Uusiksi toimijoiksi asuntomarkkinoilla nousisivat jäsenilleen asuntoja tuottavat osuuskunnat. Kyseessä olisi merkittävä toimialamurros.

Parempi hallintamalli

 • Asunto-osuuskunnassa asutaan kiinteistössä, jonka jäsenten hallinnoima osuuskunta rakennuttaa ja omistaa.
 • Osuuskuntaan pääsee 15 % omarahoituksella.
 • Asumiskustannukset määräytyvät läpinäkyvästi samaan tapaan kuin omistusasuntojen vastikkeet.
 • Osuuskuntatalossa voivat asua vain jäsenet ja heidän perheenjäsenensä.
 • Hallintaoikeus on kytketty jäsenyyteen ja päättyy jäsenyyden päättyessä.
 • Valta säilyy asukkailla, koska asuntojen muuttaminen sijoituskohteiksi on estetty.
 • Kohtuullinen asumisoikeuden arvonnousu hyvin hoidetussa osuuskunnassa on mahdollinen. Mekanismi sovitaan säännöissä.
 • Osuuskunta hälventää vuokra-asumisen ja omistusasumisen jyrkkää eroa.
 • Osuuskunta mahdollistaa monimuotoisen asumisen.
 • Myös palveluasuminen voitaisiin järjestää osuuskuntapohjalta.
 • Yhteisöllinen osuuskunta voi toimia myös jakamistalouden alustana (esim. yhteiskäyttöauto).

Osuuskuntamalli palvelee parhaiten esim. sellaisia yksineläjiä, lapsiperheitä ja ikäihmisiä, jotka eivät halua investoida tai kykene investoimaan omistusasuntoon ja valitsevat kohtuuhintaisen pitkäaikaisen vuokra-asunnon omistusasunnon sijaan

Mahdollistajamalli

Asukasvetoinen asunto-osuuskunta ei synny itsestään. Tarvitaan kokoonkutsuja, joka omalla kustannuksellaan ja omalla riskillään ryhtyy hankkeen kätilöksi.

 • Mahdollistajakonsultti ohjaa ja valvoo osuuskunnan perustamisprosessia jäsenten ja tontin hankinnasta valmiin rakennuksen luovutukseen. Se toimii käynnistäjänä, suunnittelijana, palvelumuotoilijana, asukasjäsenten rekrytoijana sekä kohteen markkinoijana.
 • Mahdollistaja varaa ja rahoittaa tontin hankinnan ennen kuin osuuskuntaa on olemassa. Sillä tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet tonttivarauksiin kuin rakennusliikkeillä. Toimii perustamisprosessin takaajana.
 • Mahdollistaja rahoittaa liikkeellelähdön ja järjestää rahoituksen hankkeen eri vaiheisiin.