Tarvittavat uudistukset

Tarvittavat uudistukset

Osuuskunta-asumiseen kehittämämme mahdollistajamalli toisi ratkaisun asuntomarkkinoiden noidankehään poistamalla asuntojen hinnasta ylimääräisen myyntikatteen ja estämällä asuntojen muuntumisen sijoituskohteiksi. Osuuskuntamallin avulla voitaisiin tuottaa pysyvästi edullisia asuntoja kiinteistössä, jonka asukkaat omistavat. Osuuskuntamallin pohjalta voidaan kehittää useita versioita eri kohderyhmiä varten.

Onnistuakseen ehdottamamme Mahdollistajamalli edellyttää seuraavia toimia:

  • Nykyisen ASO-mallin edulliset rahoitusehdot on laajennettava koskemaan osuuskunta-asumista.
  • Osuuskuntien asumisoikeuksien juridinen asema on vahvistettava osuuskuntalakia täydentämällä.
  • Asumisoikeuksista on tehtävä siirtokelpoista omaisuutta, jonka arvo voi nousta.
  • Käynnistys- ja rakennutusvaiheen Mahdollistajakonsulteille tulisi antaa samanlainen mahdollisuus tonttien varaamiseen kuin rakennusliikkeillä.