Tarvittavat uudistukset

Tarvittavat uudistukset

Osuuskunta-asumiseen kehittämämme mahdollistajamalli toisi ratkaisun asuntomarkkinoiden noidankehään poistamalla asuntojen hinnasta ylimääräisen myyntikatteen ja estämällä asuntojen muuntumisen sijoituskohteiksi. Osuuskuntamallin avulla voitaisiin tuottaa pysyvästi edullisia vuokra-asuntoja kiinteistössä, jonka asukkaat omistavat. Osuuskuntamallin pohjalta voidaan kehittää useita versioita eri kohderyhmiä varten.

Onnistuakseen ehdottamamme Mahdollistajamalli edellyttää seuraavia toimia:

  • Asunto-osuuskunnan tarjoamasta asumisoikeudesta on tehtävä tasaveroinen asunnon hallintamuoto
  • Osuuskuntien asumisoikeuksien juridinen asema on vahvistettava osuuskuntalakia täydentämällä. Vaihtoehtoisesti asunto-osuuskuntia varten on saatava oma lainsäädäntö.
  • Käynnistys- ja rakennutusvaiheeseen tarvitaan erillinen Mahdollistajakonsultti
  • Mahdollistajakonsulteille tulisi antaa samanlainen mahdollisuus tonttien varaamiseen kuin rakennusliikkeillä.
  • Rahoituksen reunaehtoihin tarvitaan vahvistusta: valtiolta suora takaus tai muuten edullisemmat takausehdot sekä erillinen takausinstrumentti.
  • Lisäksi tarvittaisiin siltarahoituksen käytäntöjä sekä perustettaville osuuskunnille suunnattu käynnistysavustus helpottamaan suunnitteluvaiheen rahoitusta.